Brandbeveiliging

Beelden van brand maken vaak heel wat los. En ervaringen met brand al helemaal. Men probeert risico’s te vermijden, maar de kans op brand is nooit tot nul te reduceren. Vroegtijdige bestrijding van een beginnende brand is daarom essentieel zodat grote schade en gevaar voor mensenlevens kan worden vermeden.

brandbeveiliging

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie kan een beginnende brand in een vroegtijdig stadium detecteren, lokaliseren en alarmeren, waardoor het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen kunnen worden getroffen om mens en omgeving veilig te stellen.

Ontruimingsinstallatie

Met een ontruimingsinstallatie kunnen personen in geval van brand, ontploffingsgevaar of andere calamiteiten een handmelder indrukken waardoor de signaalgevers in werking worden gesteld. Hierdoor kan snel tot ontruiming worden overgegaan en kunnen hulpdiensten worden gewaarschuwd.

Vraag offerte aan